Spring til indhold

Hvorfor er matrikelgennemgangen lavet?

I de kommende år vil der ske et fald i antallet af børn i skolealderen. Det er derfor nødvendigt at tænke i nye rammer. Det faldende elevtal vil være en udfordring for skolevæsenet og for skolernes økonomi.
Der er bl.a. iværksat en gennemgang af skolematriklernes bygningsmasse. Formålet er at skabe et samlet overblik over skolernes stand, kapacitet og de udgifter, der er forbundet med at drive den enkelte matrikel.