Spring til indhold

Bæredygtige skoler

Et bæredygtigt skolevæsen består af tre spor: Et fagligt, et socialt og et økonomisk. De tre spor er gensidigt forbundne. Parametre, der er samlet under den økonomiske bæredygtighed kan ikke isoleres fra skolernes faglige og/eller sociale muligheder og omvendt.

Hele grundlaget for et bæredygtigt skolevæsen ligger i det mulighedsrum for social (trivselsmæssig) og faglig udvikling, som eventuelt frigivne økonomiske midler vil kunne give.
F.eks. vil det, at børnene undervises af lærere, der er uddannet til at undervise i de fag, de varetager, også vil have indvirkning på fagligheden, ligesom klassestørrelser kan betyde rigtig meget for børnenes trivsel.

Bæredygtige skoler