Spring til indhold

Beslutning om skolestruktur

Et flertal i kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 25. januar 2023 at lukke Marienberg, Mern, Bårse og Fanefjord (model 2), gældende fra august 2023.
Derudover skal Ungdomsskolen og 10. klasse samles på Marienberg.
Ændringerne vil frigive 8,6 mio kroner, svarende til cirka 12 lærere, som kan indgå i kvalitetsløftet på de øvrige afdelinger. Dertil kommer 3,7 mio kroner i besparelser på ledelse og bygningsdrift.

Hovedtræk i processen:

 • Kommunalbestyrelsen behandler endeligt forslag til kommende skolestruktur den 25. januar 2023.
  Se referat (sag nr. 7)
 • Økonomiudvalget behandler endeligt forslag til kommende skolestruktur den 18. januar 2023.
  Se referat (sag nr. 17)
 • Børne- og Familieudvalget behandler endeligt forslag til kommende skolestruktur den 4. januar 2023.
  Se referat (sag nr. 6)
 • Børne- og Familieudvalget behandler høringssvar den 30. november 2022.
  Se referat (sag nr. 7)
 • Der afholdes cafémøder på skolerne for nuværende og kommende forældre, skolebestyrelser m. fl. imellem den 28. september og den 13. oktober 2022.
 • Udkast til en kommende skolestruktur sendes i høring i perioden mellem den 22. september og den 22. november 2022. Høringsmateriale varsles på kommunens hjemmeside.
 • Kommunalbestyrelsen behandler første forslag til kommende skolestruktur den 21. september 2022.
  Se referat (sag nr. 3)
 • Økonomiudvalget behandler første forslag til kommende skolestruktur den 14. september 2022.
  Se referat (sag nr. 6)
 • Børne- og Familieudvalget behandler første forslag til kommende skolestruktur den 7. september 2022.
  Se forslag til skolestruktur (sag nr. 4).
 • Kommunalbestyrelsen holder temamøde om bæredygtigt skolevæsen den 22. juni 2022.
  Se præsentation fra temamødet.
 • Der afholdes fyraftensmøder på skolerne for medarbejdere, TR mv.
 • Børne- og Familieudvalget godkendte på møde den 8. juni 2022 en revideret tids- og handleplan for bæredygtigt skolevæsen.
  Se tids- og handleplanen (sag nr. 7).
 • Børne og familieudvalget præsenteres på møde den 4. maj 2022 for en rapport med forskellige scenarier og delelementer, som administrationen har udarbejdet med afsæt i udvalgets drøftelser på temamødet den 25. april 2022.  
  Se rapporten med scenarier og delelementer. (sag nr. 2)
 • Børne- og familieudvalget holder temamøde om bæredygtigt skolevæsen 25. april 2022.