Spring til indhold

Ofte stillede spørgsmål

Her på siden samles de oftest stillede spørgsmål og bemærkninger til processen og til baggrunden for de to modeller, der er sendt i høring. Siden vil løbende blive udbygget. 

Hvorfor skal der lukkes dagtilbud i Vordingborg Kommune?

Et faldende børnetal i dele af kommunen betyder, at der er for mange pladser i de kommunale dagtilbud, sammenlignet med hvor mange børn der er indskrevet.
Antallet af indskrevne børn i et dagtilbud afgør, hvor mange penge institutionen har til at drive dagtilbuddet. Når der i nogle institutioner er indskrevet under 50% af de børn der er plads til i institutionen, så er der fx ikke penge nok til at aflønne tilstrækkeligt med personale i den fulde åbningstid. Det betyder dårligere forudsætninger for høj pædagogisk kvalitet i dagligdagen.
Derfor er det nødvendigt at have færre matrikler på dagtilbudsområdet.

Hvordan ser det ud med børnetallet fremadrettet?

Befolkningsprognosen viser, at der frem til 2030 kommer til at være en mindre stigning i det samlede antal af 0-5årige børn i Vordingborg Kommune. Dog vil nogle områder se nedgang i antallet af 0-5årige børn, mens der i andre områder forventes en stigning i børnetallet.
Den samlede stigning i antallet af 0-5årige børn vil dog ikke være tilstrækkelig til at udligne overkapaciteten i de kommunale dagtilbud.

Hvad er en enhed?

På dagtilbudsområdet regnes der i enheder, når man ser på hvor mange børn der kan være i et dagtilbud. Et børnehavebarn tæller én enhed, mens et vuggestuebarn tæller to.

Hvad er belægningsgrad og hvordan er belægningsgraden i de enkelte dagtilbud opgjort?

Belægningsgraden er udtryk for, hvor mange enheder der er indskrevet pr. 30. juni set i forhold til hvor mange enheder, der maksimalt kan være i det enkelte dagtilbud. Belægningsgraden i et dagtilbud varierer over et år og vil i Vordingborg Kommune være højest i juni og lavest i august, hvor en gruppe af børn netop er startet i skole.
Opgørelsen af belægningsgrad er foretaget med udgangspunkt i antal indskrevne børn pr. 30. juni, idet der herved tages højde for tilstrækkelig kapacitet til det tidspunkt på året, hvor der er flest børn indskrevet.

Er lukning af dagtilbud bare en spareøvelse?

Nej. Når et dagtilbud har mange ledige pladser, risikeres det, at der ikke kan være det ønskværdige antal personaler til stede over dagen til at lave kvalitetsfyldte aktiviteter og tilbud til børnene.
Ved at lukke matrikler sikres det, at belægningsgraden i de resterende dagtilbud bliver højere og dermed skabes der forudsætninger for bedre rammer for kvalitet i det pædagogiske arbejde.

Hvem kan komme med høringssvar?

Alle er velkomne til at indgive høringssvar i perioden fra den 15. december 2022 til den 2. februar 2023. Høringssvar sendes til dagtilbudsikker@vordingborg.dk