Spring til indhold

Specialundervisning og inklusion

Parallelt med processen omkring bæredygtige skoler, er der sat et større analysearbejde i gang omkring kommunens tilbud vedrørende specialundervisning og inklusion. 

KLs rådgivningsvirksomhed, Komponent, har udarbejdet en analyse af specialundervisning og inklusion i Vordingborg Kommune.
Analyse og oversigt over proces blev fremlagt på Udvalget for Børn, Unge og Families møde den 8. september 2021.

For at understøtte den bedste implementering af Komponents analyse, er der etableret en række arbejdsgrupper med relevante aktører – herunder ledere og medarbejdere fra dagtilbud, skoler, PPR, Børn og Familie, Ungecentret samt Træning og Rehabilitering, som aktuelt arbejder med til kvalificere analysens anbefalinger.

Arbejdsgrupperne forholder sig til de seks temaer:

  • Samarbejde med PPR
  • Visitationsproces
  • Barnet i det specialiserede tilbud
  • Mellemformer
  • Tilbudsviften
  • Fælles sprog og metode

Anbefalingerne forelægges løbende for Børne- og Familieudvalget.