Spring til indhold

Matrikler

Der er foretaget en gennemgang af matriklerne på dagtilbudsområdet, med henblik på at skabe overblik over bygningernes stand og vedligeholdelsesefterslæb. 

Børne- og Familieudvalget blev orienteret om matrikelgennemgangen på møde den 7. september 2022 (sag nr. 5).

Klik på den blå boks for at læse den samlede rapport med delrapporter for alle dagtilbud.