Spring til indhold

Er vedligeholdelsesefterslæb skyld i skolelukninger?

Nej. Bæredygtigt skolevæsen handler allermest om faglighed og trivsel.

Men også om økonomi, i den forstand, at skolevæsenet skal hænge sammen inden med de midler, der er til rådighed.

Grundlæggende kommer midlerne til skolerne fra to forskellige kommunale kasser. Bygningsdrift og vedligehold varetages af det tekniske område, mens skoleområdet betaler for lærerlønninger, undervisningsmaterialer, inventar, skoleklub mv.

Der er rigtig mange lovkrav, som folkeskolerne skal leve op til.
Noget relaterer sig til bygningsmassen, til arbejdsmiljøet og til undervisningsmiljøet på skolerne. F. eks. er der særlige lovkrav til sikkerheden i de forskellige faglokaler, som skal overholdes.

Andet relaterer sig til fagligheden og trivslen. F.eks. skal skolerne leve på til en national målsætning om at 95 % af undervisningstimerne skal varetages af lærere, der er uddannet til at undervise i pågældende fag.
Dvs. at skolerne bør have have fag-fagligt uddannede lærere i alle fag, i alle klasser, på mange matrikler. 

Det er ligeledes en politisk prioritering, at skolerne ikke er under tilsyn fra Børne- og Undervisningsministeriet.
En skole kan komme i tilsyn, hvis skolens faglige og/eller trivselsmæssige resultater ikke er tilfredsstillende. I perioden 2016-2022 har der hele tiden været mellem tre og fire afdelinger i tilsyn i Vordingborg Kommune.