Spring til indhold

Er der flere i klasserne end administrationens tal viser?

Det kan være tilfældet ja.
Det skyldes, at man på skoleområdet regner med 5. september som årlig skæringsdato. Det gør man på landsplan for at have et fast udgangspunkt at foretage beregninger ud fra. F.eks. i forhold til børn, der er anbragt i andre kommuner, i forhold til skolernes indbyrdes regulering af, hvem der skal betale for visiterede børn, og for børn, der har skiftet skole eller er flyttet.

De klassekvotienter, der har været omtalt tidligere i processen, er opgjort pr 5. september 2021. Talmaterialet er suppleret med data fra 5. september 2022. 

Når administrationen bruger tallene pr. 5. september i et bæredygtigt skolevæsen, er det for at have et sammenligningsgrundlag, så det bliver muligt at følge udviklingen år for år.