Spring til indhold

Hvem kan komme med høringssvar?

Alle er velkomne til at indgive høringssvar i perioden fra den 15. december 2022 til den 2. februar 2023. Høringssvar sendes til dagtilbudsikker@vordingborg.dk