Spring til indhold

Hvad er belægningsgrad og hvordan er belægningsgraden i de enkelte dagtilbud opgjort?

Belægningsgraden er udtryk for, hvor mange enheder der er indskrevet pr. 30. juni set i forhold til hvor mange enheder, der maksimalt kan være i det enkelte dagtilbud. Belægningsgraden i et dagtilbud varierer over et år og vil i Vordingborg Kommune være højest i juni og lavest i august, hvor en gruppe af børn netop er startet i skole.
Opgørelsen af belægningsgrad er foretaget med udgangspunkt i antal indskrevne børn pr. 30. juni, idet der herved tages højde for tilstrækkelig kapacitet til det tidspunkt på året, hvor der er flest børn indskrevet.