Spring til indhold

Justeringer og særlige tiltag

Da den nuværende tildelingsmodel blev indført i 2012 valgte man at målrette budgetpuljer til særlige indsatser:

  • Tildeling til lav klassekvotient (4,6 mio. kr.)
  • Bedre vikardækning (4,7 mio. kr.)
  • Kompetenceudvikling som følge af folkeskolereformen (8,9 mio. kr.)

Siden er skoleklubberne tildelt ekstra ressourcer til;

  • Bedre normering og pædagogisk ledelse (1,8 mio. kr.)
  • Kortere skoledage (0,8 mio. kr.)

og af budgetreduktioner har der været;

  • Sygefraværsprojekt (0,1 mio. kr.)
  • Indkøbsbesparelser (0,3 mio. kr.)
  • Distriktssocialrådgivere (1,2 mio. kr.)