Spring til indhold

Hvordan kan udfordringerne løses?

Politisk er det besluttet, at kvadratmeterne i Vordingborg Kommunes bygninger skal udnyttes klogt. Bygningsgennemgangen har givet indblik i skolematriklernes stand og økonomi. Elevtal og kapacitet giver indblik i brugen af kvadratmeterne på matriklerne. Det er på den baggrund muligt at se på alternative modeller for at samle én eller flere matrikler som

  1. giver bedre udnyttelse af bygningerne og
  2. frigør ressourcer til omprioriteringer

Det er også muligt at se på elementer i skolernes budgettildeling: Kompensation for lav klassekvotient, puljer til ekstra vikardækning, kompetenceudvikling etc. Med andre ord, udgifter som ikke er relateret til bygningsmasse og mursten, men derimod relateret til undervisningen på skolerne.