Spring til indhold

Hvordan er økonomien skruet sammen?

Økonomien på skolerne kommer fra flere kommunale kasser. Midlerne til drift og vedligehold af bygningsmassen, rengøring og pleje af udearealer mv. ligger i Afdeling for Vej, Natur og Miljø under Klima- og Teknikudvalget, mens midler til dækning af undervisning, inventar mm. ligger i Afdeling for Dagtilbud og Skoler under Børne- og Familieudvalget.
I matrikelgennemgangen er det alene driftsudgifterne til vedligehold af bygningsmassen, rengøring, drift og udearealer, som fremgår. Dvs. midler til undervisning, materialer, personale og ledelse indgår ikke.