Spring til indhold

Hvordan er matriklerne gennemgået?

Afdeling for Plan, Byg og Intern Service har bidraget til delrapporterne i form af en fysisk gennemgang af alle indendørsområder og af økonomien i relation til de enkelte matrikler.

Rådgivningsvirksomheden, COWI, har bidraget til delrapporterne i form af en fysisk gennemgang af matriklernes klimaskærme og udvendigt vedligehold på alle matrikler. 

Rådgivende Ingeniører, MOE, har bidraget til delrapporterne i form af en fysisk gennemgang af faglokaler, som anvendes til fagene: natur og teknologi, fysik, kemi og biologi, håndværk og design samt hjemkundskab. Faglokalerne er gennemgået med afsæt i de lovkrav, der gælder for de specifikke lokaler (jf. brancheforeningens vejledning om fysisk arbejdsmiljø i grundskolen og det almene gymnasium).

I forbindelse med gennemgangen af faglokalerne er der foretaget en vurdering af den generelle stand og om lokalerne er lovlige og lever op til de forskellige arbejdsmiljøkrav i forhold til lys, luft, ventilation mm. Der opereres med følgende tre kategorier:

  • Grøn: Lovlig og i pæn stand  
  • Gul: Lovlig men slidt
  • Rød: Ulovlig el. yderligere undersøgelse anbefales

Ved gennemgangen er der på flere afdelinger konstateret et behov for at iværksætte akutte tiltag. Skolerne har iværksat tiltag til udbedring af dette.

Skolernes matrikler er gennemgået i efteråret/vinteren 2021/22.