Spring til indhold

Hvor kommer oplysninger om skolernes kapacitet fra?

Oplysningerne om skolernes kapacitet kommer fra skolerne selv. Der er tale om oplysninger, som skolerne har opgivet i efteråret 2021. Kapaciteten kan være en anden end den, der i tidligere år er kalkuleret med. Det skyldes, at der lokalt kan være foretaget mindre ombygninger, så f.eks. tidligere klasselokaler er slået sammen som fællesrum, lokaler der er indrettet til forberedelse for lærere mv.
Der vil kunne reetableres flere klasselokaler på skolerne, hvis det vurderes nødvendigt. Hvis de lokaler, der i dags bruges til forberedelse, inddrages til undervisning, skal der tænkes i andre løsninger til personalet.