Spring til indhold

Hvor kommer oplysninger om elevtal fra?

Elevaktiviteten varierer hen over et skoleår, idet elever kan fraflytte kommunen, flytte til anden skole i kommunen, flyttes til specialskole eller tilbage i egen klasse mv.
For at have et sammenligneligt datagrundlag med henblik på at kunne beregne økonomien, regninger mellem skoler og mellem kommuner bruger man på skoleområdet den 5. september som skæringsdato, når man skal opgøre, hvor mange elever, der er i hver klasse.

Oplysningerne om elevtallet i delrapporterne og økonomiske oversigter er baseret på 5. september-tallene for skoleåret 2021/22.
Der er for overskuelighedens skyld regnet med et gennemsnit antal elever pr. klasse.
Se mere detaljerede oplysninger om elevtallet i oversigterne, der ligger i den blå boks.