Spring til indhold

Hvad er Kloge Kvadratmeter?

Som en del af budget 2020 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle sættes fokus på den kloge anvendelse af kommunens bygningsmasse. Som en del af tiltaget omkring ”Kloge Kvadratmeter” godkendte kommunalbestyrelsen i 2020 facilitetsplanen ”Mere bevægelse – udvikling af faciliteter til bevægelse ude og inde”. Haller, gymnastiksale samt udearealer på skoleafdelingerne blev i den forbindelse gennemgået.

Gennemgangen af skolernes matrikler ligger i tråd med målsætningerne i ”Kloge Kvadratmeter” og facilitetsplanen. Matrikelgennemgangen skal gerne resultere i, at skolematriklerne og skolernes bygningsmasse optimeres, gøres tidssvarende og mere fleksible, så der bliver mere optimale rammer for den daglige undervisning og det sociale liv på skolerne.