Spring til indhold

Er børn og medarbejdere blevet hørt?

Børn og medarbejdere på hver afdeling har haft mulighed for at udtale sig i forbindelse med bygningsgennemgangen. Det er sket i forbindelse med den undervisningsmiljøvurdering, der er gennemført parallelt med matrikelgennemgangen.

Konkret er det elevråd og tillidsrepræsentanter der i fællesskab har drøftet oplevelser og observationer af undervisningsmiljøet på den enkelte skoleafdeling. Ved behov har afdelingerne fulgt op på undervisningsmiljøvurderingen med handlingsplaner.

Undervisningsmiljøvurderingen består af en fysisk, psykisk og æstetisk del. Det er udelukkende den fysiske del, der er med i matrikelgennemgangen.