Spring til indhold

Hvorfor ikke holde fast i de små skoler?

Også selvom et af de to forslag til skolestruktur - eller en anden tilsvarende strukturtilpasning på afdelingsniveau - skulle blive godkendt, vil størrelsen på skolerne i Vordingborg Kommune fortsat være under den gennemsnitlige skolestørrelse på landsplan. 

Selv når f.eks. kommuner som Holbæk og Guldborgsund siges at "gå tilbage til små skoler" er der tale om skoler, som er større end skolerne i Vordingborg Kommune. 

Holbæk Kommune gik i 2021 fra at have fire store distriktsskoler til 11 selvstændige matrikler.
I Guldborgsund Kommune havde de to mindste skoler i kommunen hver omkring 200 elever, hvilket svarer til elevtallet på henholdsvis afd. Kastrup og afd. Nyråd.

Se oversigt over skolestørrelser på landsplan.

Dertil kommer spørgsmål om økonomi. Holbæk Kommune prioriterede i forbindelse med etableringen af de 11 selvstændige skoler ekstra midler til skoleområdet. Af kommunens budgetaftale for 2021-2024 fremgår det, at skoleområdet tildeles 34,5 mio. kr. i 2021 stigende til 39 mio. kr. i 2024.