Spring til indhold

Hvordan er kapaciteten på skolerne opgjort?

Kapaciteten på hver enkelt skole er opgjort efter en vurdering fra skolelederne på deres respektive skoler.

Som det fremgår af matrikelgennemgangen, er vurderingen foretaget med afsæt i "den nuværende brug". Mange af kommunens skoler er af ældre dato. De er bygget til klassisk klasseundervisning, og generelt med få faglokaler, ingen plads til gruppearbejder osv.
For at imødekomme behovet for flere grupperum, forberedelsesrum til lærerne og faglokaler, som er egnet til prøveafvikling, er de fleste skoler løbende moderniseret.
Derfor er der bevidst taget afsæt i den nuværende brug.  
Administrationen har en opmærksomhed på, at der i den videre proces, skal tages højde for, at matriklerne skal indrettes til nutidig og (i det omfang, det er muligt at tage højde for det) fremtidig anvendelse.