Spring til indhold

Hvem må deltage i høringen?

Høringen er for alle.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 21. september 2022, at høringsberettigede parter er skolebestyrelser, faglige organisationer, hovedudvalg, lokalt MED-udvalg og handicapråd. I behandlingen lagde kommunalbestyrelsen dog samtidig vægt på, at alle skal have mulighed for at bidrage med høringssvar. 

Jævnfør folkeskoleloven er det, i forhold til de to forslag der er sendt i høring, udelukkende skolebestyrelserne ved de berørte skoler, der SKAL have mulighed for at udtale sig, inden kommunalbestyrelsen træffer en beslutning. Det skyldes, at de strukturændringer er der lagt op til, er på afdelingsniveau.

Havde der været tale om at ændre distriktsgrænserne, nedlægge en hel skole (dvs. inkl. alle skolens afdelinger) eller at flytte en afdeling under én skole/skoleleder over under en anden skole/skoleleder, havde det krævet en offentlig høring på minimum to måneder. 

Når kommunalbestyrelsen

  • for det første har besluttet, at også de relevante faglige organisationer, handicapråd, hovedudvalg og lokalt MED-udvalg, foruden skolebestyrelserne skal være høringsberettighede parter,
  • for det andet har besluttet, at der skal være en høringsfase på to måneder, og
  • for det tredje har besluttet, at høringsfasen skal være offentlig,

er det dels for at have et større fokus på både børn og medarbejdere i processen, og dels for give alle mulighed for at bringe relevante perspektiver på banen, inden den endelige beslutning træffes.

Læs mere om høringen.