Spring til indhold

Hvad betyder det for modellerne, at klasseloftet sænkes?

Et bredt flertal i Folketinget har i september 2022 besluttet, at klasseloftet sænkes fra 28 til 26 børn i 0.-2. klasse, gældende fra skoleåret 2023/24.

I dette skoleår er der to klasser i det samlede skolevæsen, med mere end 26 børn:
2A på Kulsbjerg Skole, Stensved (27 elever)
2A på Svend Gønge-skolen, Lundby (28 elever)
Disse klasser vil ikke være omfattet af det sænkede klasseloft, da klasserne selvsagt bliver til 3. klasser i det kommende skoleår.
Vi kender ikke de faktiske tal for antallet af børn i de enkelte klasser, for det kommende skoleår.

I det materiale, der er sendt i høring fremgår det, at der tilstræbes en klassestørrelse på mellem 22 og 26 børn. Begrundet med, at der både skal være tid til den enkelte, men at der også skal kunne opstå gode fællesskaber, så alle har mulighed for at have mindst én, og gerne flere, gode venner.

Det sænkede klasseloft vurderes derfor ikke at have væsentlige konsekvenser for gennemførelsen af hverken den ene eller den anden af de to modeller, der er i høring.