Spring til indhold

Er det bare en spareøvelse?

Nej. Bæredygtigt skolevæsen handler ikke om besparelser i den forstand, at politikerne vil give færre penge til skoleområdet. Det handler om at få mere for de penge, der er.

Skolerne tildeles midler på baggrund af børnetallet i distriktet.

Udfordringerne med faldende børnetal har været kendt i flere år.
Den forrige kommunalbestyrelse nedsatte i 2018 et §17, skt. 4 udvalg på skoleområdet, og der har været iværksat flere initiativer, for at trække udviklingen i en lysere retning. De ønskede resultater har ikke vist sig. Derfor igangsatte man bæredygtigt skolevæsen.