Spring til indhold

Hvorfor skal der lukkes dagtilbud i Vordingborg Kommune?

Et faldende børnetal i dele af kommunen betyder, at der er for mange pladser i de kommunale dagtilbud, sammenlignet med hvor mange børn der er indskrevet.
Antallet af indskrevne børn i et dagtilbud afgør, hvor mange penge institutionen har til at drive dagtilbuddet. Når der i nogle institutioner er indskrevet under 50% af de børn der er plads til i institutionen, så er der fx ikke penge nok til at aflønne tilstrækkeligt med personale i den fulde åbningstid. Det betyder dårligere forudsætninger for høj pædagogisk kvalitet i dagligdagen.
Derfor er det nødvendigt at have færre matrikler på dagtilbudsområdet.