Spring til indhold

Hvordan ser det ud med børnetallet fremadrettet?

Befolkningsprognosen viser, at der frem til 2030 kommer til at være en mindre stigning i det samlede antal af 0-5årige børn i Vordingborg Kommune. Dog vil nogle områder se nedgang i antallet af 0-5årige børn, mens der i andre områder forventes en stigning i børnetallet.
Den samlede stigning i antallet af 0-5årige børn vil dog ikke være tilstrækkelig til at udligne overkapaciteten i de kommunale dagtilbud.