Spring til indhold

Er lukning af dagtilbud bare en spareøvelse?

Nej. Når et dagtilbud har mange ledige pladser, risikeres det, at der ikke kan være det ønskværdige antal personaler til stede over dagen til at lave kvalitetsfyldte aktiviteter og tilbud til børnene.
Ved at lukke matrikler sikres det, at belægningsgraden i de resterende dagtilbud bliver højere og dermed skabes der forudsætninger for bedre rammer for kvalitet i det pædagogiske arbejde.